سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه امام خمینی سنقرکلیایی 
مدیر حوزه 
 
 
اجرائى 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
امام جمعه موقت سنقر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور 
امام جمعه 
 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی 
علمی 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
 
ادامه دارد 
عضو هیئت علمی 
همکاری 
مرکر تخصصی تبلیغ 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس درس خارج فقه و اصول 
همکاری 
دانشگاه معارف اسلامی 
استاد مدعو 
 
ادامه دارد 
تدریس فلسفه نظری و عرفان تضوف 
همکاری 
جامعة‌ المصطفی 
استاد مدعو 
 
ادامه دارد 
تدریس خارج فقه ورسانه 
همکاری 
مرکز بصیرت عمار ناجا 
استاد مدعو 
 
 
تدریس در اخلاق، عقاید، عرفان و..... 
تدریس 
مدرسه فيضيه 
مدرس 
 
 
تدریس سطوح عالی 
تدریس 
مدرسه امام محمد باقر (ع) 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مركز تخصصی فقه و قضاء اسلامی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
کفایة الاصول-مکاسب 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مرکز تخصصی فقه و قضاء اسلامی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه فیضیه 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
فیضیه 
مدرس 
1994/04/06 
2013/12/12 
سطح و خارج اصول و فقه و اسفار 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
-----